Implantación de tecnologías

Implantación de tecnologías

La mejor tecnología para gestionar sus documentos

Conocemos e implantamos un amplio abanico de recursos y soluciones tecnológicas (hardware/software) para ayudar a las empresas y organizaciones a optimizar procesos y reducir costes.

DOCTODATA i Seidor en la Mútua de Terrassa

DOCTODATA i Seidor en la Mútua de Terrassa

Doctodata y Seidor suman sus líneas de trabajo para la Mútua de Terrassa y firman un acuerdo para desarrollar una solución conjuntamente, el GESMUT que permite procesar las facturas que emiten las mutuas aseguradoras a los centros hospitalarios en concepto de las intervenciones de sus asegurados.

GESMUT extrae los datos de los listados, agiliza la contabilidad y ofrece ahorro de tiempo a los centros médicos y reducción de sus costes.

Seidor realiza el enlace a la contabilidad del centro médico y DOCTODATA el tratamiento documental y la extracción de datos, impulsando soluciones para la Mútua de Terrassa.

Digitalización y exportación de recetas médicas

Digitalización y exportación de recetas médicas

El Departamento de Desarrollo de Doctodata, utilizando tecnología Java, ha automatizado un sistema para Laboratorios Leti.

Consiste en digitalizar expedientes de recetas, formados por una combinación de hasta 8 tipos diferentes de documentos, y pasar a formato PDF para su exportación a OPEN-TEXT, gestor documental standard de la compañía.

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017
LA GESTIÓ DOCUMENTAL: EL FUTUR (ÉS) ARA!

L'experiència de més de 10 anys de DOCTODATA contribueix a la celebració del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya.

DOCTODATA és col·laborador del Congrés orientat enguany a records management, la gestió del document administratiu viu i al sector privat, seguint les paraules de Joan Soler, el president de l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, en conversa amb Antoni Rendé, director de DOCTODATA.

Ja us hi heu apuntat?
Sabeu per què cal anar-hi?

* Perquè La Gestió Documental: el futur(és) ara!

* Perquè el #elfuturesaraGD

* Podreu seguir-lo també a @AAC_GD

Se celebrarà els propers dies 4, 5 i 6 de maig del 2017 a la Fira de Reus.

El XVI congrés, "per primera vegada, incorpora en el seu nom el concepte de “gestió documental”. A partir d’ara l’esdeveniment passa a anomenar-se “Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya” integrant d’aquesta manera els diferents perfils professionals que van des de la participació en la creació dels documents fins a la seva preservació a llarg termini".

* Les temàtiques
* El programa científic
* Els ponents
* I el programa-social

SOM-HI!
LET'S GO!
APUNTÉMONOS!


Conegueu l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents!

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE DOCTODATA

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE DOCTODATA

DOCTODATA amplia el desarrollo de tecnologías propias

Imágenes relacionadas

  • Captura de datos manuscritos Captura de datos manuscritos
  • Captura y corrección de notificaciones Captura y corrección de notificaciones
  • Indexador de facturas Indexador de facturas

AUTOMATIZACION DE PROCESOS. OTRAS TECNOLOGÍAS PROPIAS

AUTOMATIZACION DE PROCESOS. OTRAS TECNOLOGÍAS PROPIAS

Imágenes relacionadas

  • Gestión de albaranes de Alfresco Gestión de albaranes de Alfresco
  • Acceso controlado a Alfresco Acceso controlado a Alfresco
  • Captura recibos IBI Captura recibos IBI

DOCTODATA ha desenvolupat una eina per extreure dades de pdfs

DOCTODATA ha desenvolupat una eina per extreure dades de pdfs

DOCTODATA avança en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Ara, ha desenvolupat una eina que permet extreure dades de documents pdf vectorials.

Mitjançant un algorisme recursiu el programari és capaç d'identificar taules i estructures anidades de dades.


CONEGUEU EL PROGRAMARI! CONOZCAN LA NUEVA HERRAMIENTA!

ARAG Seguros Jurídicos implementa tecnología de DOCTODATA

ARAG Seguros Jurídicos implementa tecnología de DOCTODATA

ARAG Seguros Jurídicos ha encargado a DOCTODATA una plataforma tecnológica para la extracción automática y corrección de datos contenidos en los documentos que gestiona.

DOCTODATA propone una solución que dispone de una herramienta de definición de patrones de documentos y de un ejecutivo multitarea que es capaz de clasificar los documentos en tiempos de escaneo.

Una vez identificados, les aplica las correspondientes reglas de negocio que permitirán extraer y corregir los datos que contienen.

(Sed bienvenidos en ARAG)

ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, amb AnyDoc Software

ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, amb AnyDoc Software

DOCTODATA implanta OCRforAnyDoc Software que contribuirà a la millora del servei integral a les persones en l'àmbit sanitari i social d'aquesta fundació privada sense ànim de lucre
(ALTHAIA)

AnyDoc Software per a la classificació i extracció automàtica de dades de llistats de mútues, guanyant estalvi de temps i de costos derivats de la validació d'aquestes dades.

ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, implanta tecnologia pròpia de DOCTODATA

ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, implanta tecnologia pròpia de DOCTODATA

IBERTEMA i DOCTODATA han participat en un projecte per ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa.

DOCTODATA ha desenvolupat programació amb tecnologia pròpia que permet classificar i organitzar els documents mitjançant la lectura automàtica de codis de barres i codis QR amb l'objecte de reduir el temps de transcripció manual.

Aquest programari, basat en Software AnyDoc, processa els llistats i converteix a dades tractables la informació generada de les mútues aseguradores. Així, una vegada comprovat el procés, les mútues poden emetre les factures i cobrar-les abans.

Implantación de un gestor documental en Sinergia Social

Implantación de un gestor documental en Sinergia Social

DOCTODATA implanta un gestor documental Alfresco Share para la gestión de expedientes de calidad de la organización y para la gestión de documentos contables.
El proyecto conlleva el desarrollo de varios flujos de trabajo que permitirán validar y aprobar el desarrollo de los documentos y los formularios operativos del Centre de Gestió d'iniciatives i Projectes Socials Sinèrgia Social.
(Coneguin el Centre de Gestió d'iniciatives i Projectes Socials)