Outsourcing

Outsourcing

Ofrecemos Servicios de Outsourcing (BPO - Business Process Outsourcing) adaptados a los requerimientos de las empresas:


 • Digitalización con valor añadido

 • Servicio integral de digitalización certificada de facturas

 • Aplicaciones Web de acceso remoto a documentos electrónicos y Custodia virtual de contenidos

 • Logística Documental (transporte, custodia de archivos físicos, inventariado, etc.)

 • Destrucción certificada y confidencial de documentos


Facilitando así la focalización los recursos de los clientes en sus actividades principales.

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017
LA GESTIÓ DOCUMENTAL: EL FUTUR (ÉS) ARA!

L'experiència de més de 10 anys de DOCTODATA contribueix a la celebració del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya.

DOCTODATA és col·laborador del Congrés orientat enguany a records management, la gestió del document administratiu viu i al sector privat, seguint les paraules de Joan Soler, el president de l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, en conversa amb Antoni Rendé, director de DOCTODATA.

Ja us hi heu apuntat?
Sabeu per què cal anar-hi?

* Perquè La Gestió Documental: el futur(és) ara!

* Perquè el #elfuturesaraGD

* Podreu seguir-lo també a @AAC_GD

Se celebrarà els propers dies 4, 5 i 6 de maig del 2017 a la Fira de Reus.

El XVI congrés, "per primera vegada, incorpora en el seu nom el concepte de “gestió documental”. A partir d’ara l’esdeveniment passa a anomenar-se “Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya” integrant d’aquesta manera els diferents perfils professionals que van des de la participació en la creació dels documents fins a la seva preservació a llarg termini".

* Les temàtiques
* El programa científic
* Els ponents
* I el programa-social

SOM-HI!
LET'S GO!
APUNTÉMONOS!


Conegueu l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents!

Rodi Motor Services, un nuevo servicio de DOCTODATA

Rodi Motor Services, un nuevo servicio de DOCTODATA

RODI MOTOR SERVICES se traslada y DOCTODATA contribuye a ello y a la gestión documental del grupo.

Análisis y expurgado de todo el archivo administrativo, digitalización y finalmente, facilitando la incorporación del archivo electrónico a Microsoft SharePoint.

Censo y Registro de Archivos, dos herramientas del SAC con participación de DOCTODATA

DOCTODATA ha contribuido en la elaboración de parte del Censo de Archivos y del Registro de Archivos del Sistema de Archivos de Catalunya SAC, de la Generalitat de Catalunya.

El Grupo Electro Stocks confía en Doctodata

El Grupo Electro Stocks confía en Doctodata

El Grupo Electro Stocks, que cuenta con más de 35 años de trayectoria en distribución de material eléctrico, agiliza su gestión de documentos mediante la digitalización de facturas de proveedores y acreedores con extracción de líneas de detalle que realiza DOCTODATA.

Imágenes relacionadas

 • Servicio Servicio

Automatización flexible de la gestión de facturas

Consolidant la confiança d'ÒPTIM TV

Consolidant la confiança d'ÒPTIM TV

La productora ÒPTIM TV de Barcelona torna a confiar en DOCTODATA i rep l'encàrrec de digitalitzar de nou, material amb valor històric relacionat amb la Guerra Civil i els anys de la dictadura espanyola.

DOCTODATA consolida la confiança de l'Arxiu Històric de Sabadell

DOCTODATA consolida la confiança de l'Arxiu Històric de Sabadell

L' Arxiu Històric de Sabadell torna a confiar en la professionalitat de DOCTODATA i encarrega noves sèries per a digitalitzar de documents textuals, imatges, audios i vídeos.

Difonent professionalitat i rigor tecnològic...

DOCTODATA fa aliança amb CULTURÀNIA

DOCTODATA fa aliança amb CULTURÀNIA

DOCTODATA ha fet un acord amb CULTURÀNIA, Gestió, dinamització, recerca, per elaborar un producte conjuntament, el GIAP, Gestió Integral d'Arxius Privats.

És un servei per als fons documentals privats que ofereix organitzar-los i conservar-los per a poder difondre'ls.

La descripció arxivística, la digitalització, la taxació, la restauració i la mediació per a que els fons puguin ser transferits a un arxiu de l'administració, són algunes de les feines que ofereix el GIAP.

(Conegueu el valor patrimonial privat)


Imágenes relacionadas

 • Els serveis del GIAP Gestió Integral d'Arxius Privats Els serveis del GIAP Gestió Integral d'Arxius Privats

Automatización flexible de la gestión de facturas

Automatización flexible de la gestión de facturas

Imágenes relacionadas

 • Alternativas de automatización Alternativas de automatización
 • Automatización flexible Automatización flexible
 • Herramientas habituales del cliente Herramientas habituales del cliente
 • Visionado de facturas en carpetas Windows Visionado de facturas en carpetas Windows
 • Datos accesibles desde cualquier pantalla Datos accesibles desde cualquier pantalla
 • Movimiento de facturas entre carpetas Movimiento de facturas entre carpetas
 • Sincronización de datos de facturas con Alfresco y el ERP Sincronización de datos de facturas con Alfresco y el ERP